Overview

De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals die een actieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het land. In het bijzonder is het ministerie van Justitie op zoek naar een:

Diensthoofd Landsrecherche Sint Maarten (M/V)

Doelstelling en organisatie:

Ondermijning binnen het bestuur tast de deugdelijk van het bestuursapparaat en per saldo de integriteit van bestuur van het land aan. Bij het Ministerie van Justitie staat men een robuuste aanpak van ondermijning voor, met alle beschikbare middelen en instrumenten. Binnen de overheid moet nauw worden samengewerkt met de private sector en de burgerij. De Landsrecherche Sint Maarten wil dan ook de randvoorwaarden scheppen voor de handhaving van de rechtsorde en bescherming van de integriteit van het bestuur. Het Ministerie bestaat uit een Stafbureau van de Secretaris-Generaal, de afdeling Justitiële Zaken en de volgende uitvoerende diensten: de Gevangenis en het Huis van Bewaring, de Immigratie en Grensbewakingsdienst, de Douane, de Kustwacht, het Korpspolitie Sint Maarten, de Landsrecherche Sint Maarten, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, het Parket Officier van Justitie en het Parket Procureur Generaal.

De Landsrecherche Sint Maarten verricht strafrechtelijk onderzoeken binnen het ambtelijk apparaat ten
behoeve van het integer functioneren van de overheid. De Landsrecherche Sint Maarten verleent bijstand in opdracht van de Procureur Generaal.

De Landsrecherche Sint Maarten heeft de volgende missie:

De Landsrecherche Sint Maarten is trekker op het gebied van bestrijding van criminaliteit binnen de publieke sector, het openbaar bestuur en de politiek. De Landsrecherche Sint Maarten geeft prioriteit aan corruptiebestrijding. Dit geschiedt in samenwerking met lokale, interregionale en internationale partners.

Landsrecherche Sint Maarten is op zoek naar een diensthoofd

1. Het hoofd legt beheersmatig verantwoording af aan de Minister van Justitie en de Secretaris Generaal. Ten aanzien van de strafrechtelijke handhaving legt het hoofd verantwoording af aan de Procureur Generaal;
2. Het hoofd geeft leiding aan de Landsrecherche, draagt zorg voor de ontwikkeling en de uitvoering van de strategische koers en de bedrijfsvoering van de Landsrecherche, coördineert zeer omvangrijke, complexe en/of gevoelige onderzoeken en draag bij aan de integriteitsdiscussie binnen de overheid van Sint Maarten;
3. Het hoofd draagt eindverantwoordelijkheid voor een eenheid met grote complexiteit dan wel op
(relatief) zwaarwegende sector van bestuur en/of beleid gerichte taakgebied;
4. Het hoofd verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en voert overige, aan de recherche taken gerelateerde werkzaamheden uit zoals ( in voorkomende gevallen ) optreden als hulpofficier van justitie.

Profiel:

  • Diploma TLL van de Nederlandse Politie Academie (NPA) / Recherchekundige Masters of een daaraan gelijkwaardige diploma / Meesterproef Hulp Officier van Justitie / kaderopleiding CIE
  • Minimaal een passend HBO ( of hoger ) denk- en werkniveau;
  • Zeer ruime praktische werkervaring ( minstens 5 jaar ) in de justitieel-/politieel bestuurlijke omgeving
  • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift.

Sollicitanten:

Gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren door vóór 31 mei 2022 een brief met CV aan de Minister van Justitie te richten via het emailadres: [email protected] met vermelding van de functie.

Wilt u meer informatie over de functie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Lucy Gachette per email: [email protected] of via telefoonnummers +1721-542-2409/2522 of +1721-586-8136