Overview

Ben jij op zoek naar een afwisselende functie in een betrokken en professionele organisatie waar je verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen en implementeren van beleid in verschillende landen? En ben jij een ervaren juridisch beleidsmedewerker met een flexibele en pragmatische aanpak? Dan ben jij degene die wij zoeken bij het Openbaar Ministerie!

Het Openbaar Ministerie in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Het Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied (OM Carib) bestaat uit het Parket van de Procureur Generaal (PPG) en de parketten van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aruba heeft haar eigen Openbaar Ministerie (OM). Het OM Carib is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken op deze eilanden. Aan het hoofd van het OM Carib staat de Procureur-Generaal.

De functie

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) heeft tot taak het multidisciplinair bestrijden van ondermijnende, corrumperende criminaliteit. Vanuit het OM Carib zijn een teamleider, twee officieren van justitie, twee parketsecretarissen en een administratief medewerker werkzaam voor het TBO. Organisatorisch is het team ondergebracht bij het PPG en richt het zich thans hoofdzakelijk op de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit in de landen Curacao en Sint Maarten.

Ter bevordering van de multidisciplinaire aanpak zijn we op zoek naar een ervaren juridisch beleidsmedewerker die de verbinding weet te maken met het bestuur in de genoemde landen en het TBO kan ondersteunen bij het opzetten van een integrale aanpak op beleidsmatig niveau en het initiëren van gezamenlijke projecten. Onderdeel daarvan is het analyseren van (ontwerp)wet- en regelgeving en (gegevens uit) strafrechtelijke onderzoeken, het signaleren van mogelijke tekortkomingen in wetgeving, beleid, toezicht en handhaving in de publieke en private sector en het adviseren omtrent verbeteringen op die punten, al dan niet middels bestuurlijke rapportages. Het deelnemen in multidisciplinaire projecten/werkgroepen binnen en buiten het OM en het onderhouden van contacten met de relevante ministeries van de landen, behoren dan ook tot het takenpakket van de juridisch beleidsmedewerker. Er wordt in dit verband van je verwacht dat je buiten de reguliere kaders kunt denken. Dat je durft te pionieren.

Verder ben je belast met het mede ontwikkelen en formuleren van het strategisch beleid en lange termijn plannen van het TBO, en het daarover adviseren van de Teamleider TBO en de Coördinerend Rechercheofficier van Justitie (CRO). Voor de CRO verzorg je tevens de juridische ondersteuning in aangelegenheden die het TBO raken.

Als juridisch beleidsmedewerker maak je deel uit van het team Beleid & Strategie (B&S) bij het PPG. Het B&S team houdt zich bezig met de algehele beleidsontwikkeling en implementatie hiervan in het OM Carib. Als juridisch beleidsmedewerker gaat het beoordelen van het belang van beleidsonderwerpen en de vertaling hiervan naar concrete acties je makkelijk af. Je schakelt makkelijk tussen strategische en operationele vraagstukken en tussen de uiteenlopende onderwerpen waarvoor je verantwoordelijk bent. Tot slot ben je in staat om algemene beleidsdoelstellingen te vertalen naar concrete situaties, kan je scherp analyseren en helder rapporteren hierover.

Gevraagde competenties op een rij

Organisatiesensitiviteit en omgevingsgerichtheid | improvisatievermogen | flexibel | resultaatgericht kunnen samenwerken | besluitvaardigheid en daadkrachtigheid | sterk ontwikkeld analytisch vermogen | integriteit | communicatief vaardig | visie | accountability | adviseren | bestuurlijke sensitiviteit

Overige vereisten

  • een afgeronde WO opleiding;
  • ervaring als parketsecretaris en/of als juridisch beleidsmedewerker;
  • bij voorkeur ervaring in de strafrechtelijke samenwerking met bestuurlijke ketenpartners;
  • vaardig in het analyseren van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en formuleren van beleid;
  • sterk ontwikkelde schrijfvaardigheid en uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • gevoel voor bestuurlijke en politieke ontwikkelingen en inzicht in de lokale culturele context;
  • uitstekende beheersing Nederlands en Engels in woord en geschrift, beheersing van Papiaments strekt tot aanbeveling.

De procedure

Ben je enthousiast om onze nieuwe collega te worden? Solliciteren kan tot en met 24 juni 2022 via de “solliciteren” button. Je kunt jouw motivatiebrief en CV richten aan dhr. F. van Neerbos, HR Manager.

Naast een aantal gesprekken kunnen een medische keuring, een assessment, een referentie-, een antecedenten- en/of een veiligheidsonderzoek deel uit maken van de selectieprocedure. Wij bieden je een functie in een dynamische omgeving. De bezoldiging, maximaal schaal 12, is afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform het Bezoldigingslandsbesluit 1998.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de heer mr. A.C. Bijlsma, Teamleider TBO-Bureau AG, via telefoonnummer +599 9 5132127 en/of met de heer mr. B.J. Schmitz, Coördinerend Rechercheofficier van Justitie, via telefoonnummer +599 9 5132117.