Overview

De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals die een actieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het land. In het bijzonder is het ministerie van Justitie op zoek naar een:

Juridisch Beleidsmedewerker

voor de afdeling Justitiële Zaken van het Ministerie van Justitie

Wie zijn wij?

Het Ministerie van Justitie heeft als doelstelling het scheppen van randvoorwaarden voor de handhaving van de veiligheid, orde en rust, en de waarborging van het recht binnen de samenleving.
De hoofdstructuur van het ministerie wordt naast de minister en diens kabinet gevormd door de
secretaris-generaal en diens stafbureau, de afdeling Justitiële Zaken en de volgende uitvoerende organisaties: het Korps Politie Sint Maarten, het Gevangeniswezen, de Immigratie- en Grensbewakingsdienst, de Landsrecherche, de Douane en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

De Kustwacht alsook de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie bedienen naast Sint Maarten ook andere landen binnen het Koninkrijk en zijn bij zogenoemde consensusrijkswetten geregeld.
De afdeling Justitiële Zaken zorgt voor de juridische en beleidsmatige ondersteuning van het Ministerie van Justitie. Het is een afdeling met een breed takenpakket en werkgebied. Zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bijstellen, bewaken en (doen) uitvoeren van het beleid betreffende de werkzaamheden van bovengenoemde uitvoerende organisaties en de overige ketenpartners van het ministerie. Daarnaast is de afdeling belast met het voorbereiden, implementeren en beheren van de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van het straf(proces)recht, burgerlijk (proces)recht en bestuurs(proces)recht. Ook is zij verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de rechtshandhaving en justitiële klachtenbehandeling, de politie en het openbaar ministerie, de detentiezorg, het reclasseringswezen, de slachtofferzorg en de justitiële jeugdbescherming.

De functie

Als juridisch beleidsmedewerker krijg je veel verantwoordelijkheden, heb je een divers takenpakket, bestaande uit, onder andere, de volgende werkgebieden. Je ontwikkelt instrumenten en procedures voor de implementatie van het beleid en geeft voorlichting; je adviseert over de uitvoeringsaspecten van beleidsvoornemens en het oplossen van knelpunten op het betreffende beleidsterrein; je monitoort en begeleidt de uitvoering van beleid(splannen en -activiteiten) en veranderingstrajecten en adviseert over aanpassingen daarvan; je controleert en toetst aan de hand van verantwoordingsrapportages de beleidsuitvoering; je stelt ‘terms of references’, financieringsverzoeken, bestekken, plannen van aanpak, en dergelijke op, je beoordeelt offertes, je stelt gunningsadviezen op en voert voorbereidende contractbesprekingen en beheert contracten; je stelt regelgeving, uitvoeringsbesluiten, vergunningen en subsidietoekenningen op. Je draagt voorts bij aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de verschillende deelgebieden van het ministerie en draagt op die manier bij aan de versterking van de rechtsstaat.

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde universitaire rechtenopleiding en bent een gedreven en flexibele collega met een brede juridische kennis en minimaal 5 jaar werkervaring op gebied van juridische beleidsontwikkeling. Ervaring binnen het justitiedomein strekt tot aanbeveling. Je bent analytisch, conceptueel en creatief en hebt een heldere en overtuigende communicatiestijl, in woord en geschrift. Je hebt een proactieve, flexibele, constructieve en collegiale werkhouding en zoekt de samenwerking op. Je hebt oog voor de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je functioneert.

Het aanbod

Het betreft hier in beginsel een aanstelling voor drie jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en ligt op het niveau van maximaal schaal 11 (Ang. 8.662.00). Ben je woonachtig buiten Sint Maarten, dan worden de met de verhuizing verband houdende kosten volgens het geldende beleid vergoed.

Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan voor 31 mei 2022 je curriculum vitae met een motivatiebrief gericht aan de Minister van Justitie, mevrouw Anna E. Richardson, per e-mail naar mevrouw Myrna Lynch, [email protected] en voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met mw. Lynch voornoemd op telefoon nummer 1-721-542-0007/542-0065 of via het vermelde emailadres.