Overview

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur – VROMI

Kwaliteitsmanager

Het Stafbureau van het Ministerie van VROMI is momenteel op zoek naar een enthousiaste, dynamische, en goed opgeleide professional om de functie van Kwaliteitsmanager in te vullen:

Taken:

 • Ontwikkeling, implementatie en bewaking van een kwaliteitszorggebied voor het ministerie
 • Ontwikkelt een sectorgericht kwaliteitszorgsysteem, kwaliteitsstandaarden en toetsingsinstrumenten en adviseert over kwaliteitsvraagstukken;
 • Stelt procedures en voorschriften, normen en kengetallen op, rekening houdend met (intern)nationale richtlijnen (NNI/ISO/NEN);
 • Draagt zorg voor de uniformering van de werkmethoden en –prosessen binnen de sector;
 • Monitort de kwaliteit van de serviceverlening gerichte projecten en activiteiten;
 • Controleert of de projecten, activiteiten, procedures, methoden en technieken binnen de sectorvoldoen aan de betreffende (inter)nationale kaderstelling;
 • Evalueert het kwaliteitsbeleid, verricht zelfevaluaties en adviseert over mogelijkebeleidsaanpassingen;
 • Stelt (management) rapportages op, zoals het kwaliteitszorgjaarverslag;
 • Voert interne audits uit en begeleidt externe audits;
 • Ontwikkelt kwaliteitsverbeteringsprogramma’s naar aanleiding van gesignaleerde knelpunten in deorganisatie en werkprocessen;
 • Initieert, ontwikkelt en stimuleert nieuw beleid op het gebied van kwaliteitsmanagement op debeleidsvelden binnen het ministerie;
 • Geeft voorlichting, instructie, advies en begeleiding aan medewerkers van het ministerie inzakeintegrale kwaliteitszorg en stimuleert het kwaliteitsbewustzijn en handelen binnen de organisatie;
 • Geeft vorm aan de opzet, beheer en onderhoud van een kwaliteitsmanagementinformatiesysteemen/of kwaliteitsbibliotheek binnen de sector.

Minimale functie-eisen

 • Een relevante opleiding op academisch niveau en academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante ervaring binnen dit werkterrein;
 • Theoretische kennis van kwaliteitsmanagement en relevante ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Kennis van (inter)nationale normen voor kwaliteitszorg en relevante delen van wetgeving;
 • Vergaand inzicht in de aard en samenhang van de beleidsvelden en bedrijfsvoeringprocessen binnenhet ministerie;
 • Vaardigheid in het opzetten en begeleiden en implementeren van kwaliteitszorgsystemen,implementeren van kwaliteitsprojecten en change management trajecten;
 • Vaardigheid in het analyseren van tekortkomingen binnen projecten, activiteiten en procedures;
 • Vaardigheid in het geven van adviezen en formuleren, uitvoeren en evalueren van verbetertrajecten;
 • Vaardigheid in het uitvoeren van audits;
 • Sterke communicatieve- en uitdrukkingsvaardigheden voor het formuleren van beleid,adviesvoorstelling en normen op het gebied van kwaliteit.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal NAf. 4.365,00 en maximaal NAf. 8.662,00.

Informatie:

Voor een uitgebreide functieomschrijving en nadere informatie kan contact opgenomen worden met de Wnd. Secretaris- generaal, mevrouw Raitza Narain, via email: [email protected].

Sollicitanten:

Als u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw CV, brief en kopieën van uw diploma(s) vóór 6 oktober 2022, met vermelding van de functie in het onderwerp, sturen naar het volgende emailadres: [email protected], [email protected] en [email protected], of verzend uw sollicitatie naar het Bestuurskantoor, post adres Soualiga Road #1, Pond Island, Great Bay.