Overview

De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals die een actieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het land. In het bijzonder is het ministerie van Financiën op zoek naar een

Secretaris-generaal (m/v)

Organisatie:

Het Ministerie van Financiën heeft tot doel een doeltreffend en evenwichtig financieel beleid en beheer voor Sint Maarten te bevorderen om zorg te dragen voor een goede beheersing en controle van de besteding van overheidsmiddelen. Het ministerie is onderverdeeld in het Stafbureau, de Afdeling Financiën, de Afdeling Fiscale Zaken, de Dienst Comptabiliteit en de Belastingdienst. Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Minister is de Secretaris-Generaal (SG) eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Ministerie en is hij/zij verantwoordelijk voor zowel de bedrijfsvoering, als voor de resultaten van de genoemde Afdelingen. Om de dienstverlening van het Ministerie te professionaliseren dienen vergaande veranderingen doorgevoerd te worden, waarbij innovatie centraal staat. Het implementeren en aansturen van het veranderingsproces zal mede onder de verantwoordelijkheid vallen van de SG en vergen sterke leiderschapskwaliteiten.

Functie:

 • De Secretaris-Generaal Financiën geeft direct leiding aan het Stafbureau (5 FTE’s) en de Afdelings- en Diensthoofden van het Ministerie van Financiën (8 FTE’s), en indirect aan circa 200 personeelsleden;
 • De Secretaris-Generaal is verantwoordelijk voor het integraal management van het Ministerie van Financiën, waaronder alle budgettaire en organisatorische zaken;
 • Hij/zij beslist mee over de besteding van overheidsinkomsten, waaronder het belastinggeld, beleid en personele bezetting en is verantwoordelijk voor de aansturing van cultuurveranderingstrajecten;
 • Hij/zij adviseert en informeert als de eerste adviseur de Minister van Financiën en de regering en is tevens ook een klankbord. Het formuleren van strategisch beleid en deze vertalen naar concrete acties behoort tevens tot het takenpakket van de Secretaris-Generaal, almede het aansturen van omvangrijke strategische projecten.De Secretaris-Generaal Financiën legt verantwoording af aan de Minister van Financiën, heeft een belangrijke spilfunctie tussen de ambtelijke top en de politieke leiding en zorgt ervoor dat het Ministerie soepel en doeltreffend kan functioneren.

Profiel:

 • U heeft een afgeronde Master-opleiding op het gebied van financiën of vergelijkbare opleiding op WO-niveau en heeft u bewezen gedurende de jaren in uw vakgebied;
 • U dient minstens 7 jaar managementervaring, op het gebied van accountancy, bedrijfsfinanciering, overheidsfinanciën, bankwezen of elders in de financiële sector, waarvan minimaal 3 jaar binnen een overheidsorganisatie en bij voorkeur in het Caribisch deel van het Koninkrijk;
 • U heeft kennis van de staatsrechtelijke en constitutionele aangelegenheden van ons land, of de bereidwilligheid om deze kennis binnen 8 maanden eigen te maken;
 • U beschikt over organisatorisch vermogen; op effectieve wijze doelen en prioriteiten kunnen bepalen en benodigde tijd, acties en middelen kunnen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken;
 • U heeft inzicht in projectmanagement en automatisering;
 • U dient constant en tijdig te rapporteren over alle betrokken producten;
 • U bent in staat om te kunnen delegeren en coachen;
 • U kunt werken in stressvolle omstandigheden en deadlines behalen;
 • U bent een People manager die in staat is mensen aan te sturen en te verbinden en efficiënte teams te kunnen vormen die resultaten boeken;
 • U dient interdepartementaal te kunnen functioneren en zal over charisma moeten beschikken;
 • U bent een perfectionistisch en harde werker;
 • U dient onpartijdig te zijn en het vermogen hebben om onafhankelijk te bewegen binnen het netwerk van Sint Maarten en daarbuiten;
 • U dient in staat te zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming te komen;
 • U bent integer, in staat tot het handhaven van algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben;
 • U brengt ervaring mee met het overbruggen van belangenverschillen, en dient uitstekend inzicht en gevoel te hebben voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • U heeft goede kennis van de Engelse en Nederlandse taal, in woord en geschrift.

 

Informatie:

Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal NAf. 9.366,00 en maximaal NAf. 16.300,00 bruto per maand bij een volledige werkweek van 40 uur.

Voor nadere informatie en/of het volledige functieprofiel kan contact opgenomen worden met mevrouw Marisha Richardson, Afdelingshoofd P&O via email: [email protected]

Sollicitanten:

Als u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw cv, motivatiebrief en kopieën van uw diploma(‘s) gericht aan de Minister van Financiën vóór 13 mei 2021 sturen naar de volgende emailadressen: [email protected] en [email protected], met vermelding van de functie in het onderwerp.

Tot slot:

Een uitgebreid veiligheidsonderzoek en eventueel een psychologisch onderzoek maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Tagged as: , ,